Çöp Gazı

Çöplüklerin ve atık su arıtma tesisi çamurlarının anaerobik stabilizasyonu sırasında metan gazı oluşmaktadır. Metan gazı teknik olarak kontrol altına alınıp değerlendirilmezse, zararsız hale getirilmezse ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibidir. Bu nedenle mühendislik uygulamalarında metan gazı oluşumu ve bunun kontrolü veya değerlendirilmesi çok önemlidir. Çöplüklerde oluşan metan gazı Elektrik enerjisine dönüştürülerek hem tehlikesi ortadan kaldırılmakta hem de ülkemiz için çok önemli olan elektrik enerjisi üretilmektedir.

Çöpten elektrik enerjisi elde etme aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır:

 

ÇÖP GAZININ (LANDFILL GAS) SAHADAN TOPLANMASI
Çöp sahasında açılan kuyular vasıtası ile oluşan metan gazı toplanarak borular aracılığı ile Enerji Tesisine iletilir.

ÇÖP GAZININ IYILESTIRILMESI
Çöp sahasından toplanan ve borular ile iletilen Çöp Gazı öncelikle gaz kurutucuda soğutularak nemi alınır, daha sonra booster ünitesindeki siklon seperatör ile gaz içerisinde kalan su ayrıştırılır. Sudan arındırılmış gaz “blower”lar vasıtası ile basınçlandırılarak gaz motoruna iletilir. Booster ünitesinde bulunan gaz analizörü ile gaz kompozisyonu anlık olarak ölçülür.

ÇÖP GAZININ MOTORDA YAKILARAK ENERJIYE DÖNÜSTÜRÜLMESI
Gaz motorunda (Gen-Set) yakılan Çöp Gazı ile jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilir ve şebekeye verilir.

ARİŞ bu süreçte anahtar teslim Çöp Gazı Enerji Santrali üretebilir konumdadır. Ayrıca gaz motoru dışındaki ekipmanları (Booster Ünitesi, Gaz Flare, Blower, Gaz Soğutucu vs) bünyesinde tasarlayıp yerli olarak imal etmektedir.

ARİŞ çöpten enerji elde etme sürecinde teknik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

Ekipmanlar

Booster Ünitesi Gaz Flare Gaz Soğutucu

 

Web Tasarım
yukari button