Biyogaz

Atıklardan enerji elde etmeye yönelik biyokimyasal bir yöntem olan anaerobik çürütme sonucu elde edilen gaz biyogazdır. İçerik olarak metan ve karbondioksitten oluşur ve kalorifik değeri yüksektir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir.

ANAEROBIK ÇÜRÜME
Atıklardaki organik ve inorganik maddelerin havasız ortamda anaerobik mikroorganizmalar tarafından parçalanıp metan ve karbondioksite dönüştürülmesi işlemidir. Elde edilen metan gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine çevrilerek şebekeye verilir.

ARİŞ bu süreçte anahtar teslim Biyogaz Enerji Santrali üretebilir konumdadır. Ayrıca gaz motoru dışındaki ekipmanları (Booster Ünitesi, Atık Isı Kazanı, Gaz Flare, Blower, Gaz Soğutucu, Siklon Filtre vs) bünyesinde tasarlayıp yerli olarak imal etmektedir.

ARİŞ atıklardan biyogaz ve enerji elde etme sürecinde teknik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

 

Ekipmanlar

Booster Ünitesi Gaz Flare Gaz Soğutucu Siklon Filtre

Web Tasarım
yukari button