Piroliz

PIROLIZ
Organik maddelerin tamamen oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda (350-700 ºC) bozunmasıdır. Bu proses sonucunda elde edilen gaz sentetik gazdır (syngaz).

Avantajları:

Yüksek kalorifik değerde gaz üretimi (10-20 MJ/m3 )

Yakma ile karşılaştırıldığında daha az hacimli proses gazı

Singazın gaz türbinlerini veya gaz motorlarını kullanarak daha verimli bir biçimde enerji elde etmek üzere kullanımı

Pirolizin yan ürünleri ve proses atıklarının stabilizasyon materyali vb. olarak kullanılabilirliği

Modüler tesisler ve inşaa kolaylığı

Ariş piroliz sisteminde kullanılan Depo Tankları, Biochar Soğutmalı Konveyörü, Flare Ünitesi, Gaz Temizleme Sistemi vb. ekipmanlarını bünyesinde tasarlayıp yerli olarak imal etmektedir.

ARİŞ atıklardan piroliz yöntemi ile enerji elde etme sürecinde teknik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

Ekipmanlar

Gaz Temizleme Sistemi Biochar Soğutmalı Konveyörü Gaz Flare

Web Tasarım
yukari button